VMC Projekt

Med mångårig erfarenhet från entreprenad- och konsultledet inom bygg- och industribranschen erbjuder VMC Projekt projektledning inom alla projektets faser från idé till färdig produkt.

 

Inom VMC Projekt  finns en väletablerad team-känsla som genomsyras av engagemang och lyhördhet så väl inom bolaget som i de uppdrag och projekt vi åtar oss. Under åren har teamet bakom VMC Projekt varit involverade i flertalet uppdrag och projekt, inom industri- och om-/nybyggnadsprojekt, både som komplett team och som enskilda kompetenser i en projektorganisation.

 

Vårt engagemang och strävan efter att tillgodose kundens behov och bygga långsiktiga relationer har resulterat i långvariga samarbeten med flera av våra beställare. Nyfikenheten och nytänkandet lockar oss ofta att bredda vår kompetens och erfarenhet så väl genom uppdaterad fortutbildning, samarbete och projekt med nya beställare och konsultgrupper.

 

VMC Projekt erbjuder:

  • Projektutveckling, projektledning
  • Projekteringsledning, projektadministration
  • Byggledning, installationssamordning
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Entreprenadbesiktning

Bolaget arbetar företrädesvis inom Skåne, och kunderna finns bland industri och fastighetsbolag m.fl. Bland våra kunder finns Tetra Pak, Foodhills, Riksbyggen, Specialfastigheter, Sodexo, GroPro, Trianon.

 

Vi strävar alltid efter att bemanna våra uppdrag på det för projektet bästa sättet för att våra kunder ska bli framgångsrika. Inget projekt är för stort eller för litet, VMC Projekt  har med sitt samlade nätverk möjlighet att sätta ihop större projekt- och eller besiktningsorganisationer.

Kontaktuppgifter

Fredrik Hector 0705-49 79 85 Fredrik@vmcprojekt.se

Hillevi Marsvik 0705-49 79 20 Hillevi@vmcprojekt.se

Sven Lundgren 0761-71 29 19 Sven@vmcprojekt.se

VMC Projekt behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår intigritetspolicy, har du frågor kring hur VMC Projekt hanterar dina uppgifter vänligen kontakta info@vmcprojekt.se för att erhålla denna GDPR policy.